Donaciones

L'Atalante agrairà les ajudes rebudes amb vista a la seua publicació, donada la dificultat de supervivència dels projectes que es mantenen gratis et amore.